Bostadsrättsföreningen Ryttaren VI i Stockholm

Stockholms län

Information

769607-8992 är organisationsnummer för företaget Bostadsrättsföreningen Ryttaren VI i Stockholm. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Bostadsrättsföreningen Ryttaren VI i Stockholm är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Stockholm som är den kommunen som Bostadsrättsföreningen Ryttaren VI i Stockholm finns i.

Bostadsrättsföreningen Ryttaren VI i Stockholm har varit registrerat sedan 2002-01-11 och det finns flera företag i Stockholms län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Företaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Bostadsrättsföreningen Ryttaren VI i Stockholm så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Bostadsrättsföreningen Ryttaren VI i Stockholm är och det finns flera bolag i Stockholm som också är .

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Ryttaren VI i Stockholm är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Ryttaren VI i Stockholm så kan ni göra det på telefon genom 08-6633074 eller genom brev på följande adress:
Wittstocksg. 3, 115 24, Stockholm

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende till nyttjande utan begränsning i tiden. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. En upplåtelse med bostadsrätt får endast avse hus eller del av hus. En upplåtelse får dock omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till nyttjandet av huset eller del av huset. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med Bostadsrättsföreningen Ryttaren VI i Stockholm och det är Bjurström, Erik Nicklas som är född 1979 och har titeln Ordinarie ledamot, Hellgren, Hilda Maria som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Linder, Carl-Arne Freddie Christer som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindmark, Axel Jörgen som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, von Arbin, Anne-Marie Therese Fanny som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Thomas Martin som är född 1976 och har titeln Suppleant