Bostadsrättsföreningen Rensnålen 3

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Rensnålen 3 är ett av många verksamheter som finns i Stockholm. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Rensnålen 3 finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Bostadsrättsföreningen Rensnålen 3 som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 2001-01-03.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Rensnålen 3 så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Stockholm arbetar för att verksamheter som Bostadsrättsföreningen Rensnålen 3 ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Rensnålen 3. Det finns flera verksamheter i Stockholms län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning i tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Rensnålen 3 är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Rensnålen 3 och det är följande personer, Bietkowski, Jan Hugo Emanuel som är född 1981 och har titeln Ordinarie ledamot, Hjorth, Nils Henrik som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, Illersjö, Suzanne som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Frida Mikaela Denise som är född 1988 och har titeln Ordinarie ledamot, Tegström, Anita Carina Linnéa som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Olausson, Anders Ingemar som är född 1964 och har titeln Suppleant.Westlund, Tord Karl Johan som är född 1975 och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Rensnålen 3 är 769606-5445.