Bostadsrättsföreningen Tröskverket

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Tröskverket är ett av många verksamheter som finns i Stockholm. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Tröskverket finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Bostadsrättsföreningen Tröskverket som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 2000-11-10.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Källg. 14, 722 11, Västerås. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Tröskverket så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 021-403300.

Stockholm arbetar för att verksamheter som Bostadsrättsföreningen Tröskverket ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Tröskverket. Det finns flera verksamheter i Stockholms län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning i tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Tröskverket är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Tröskverket och det är följande personer, Ardbo, Mona Caroline som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Henchiri, Daniel Lars Assad som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Sköld, Lukas som är född 1984 och har titeln Ordinarie ledamot, Stoltz, Björn Ove som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Torstensson, Jan Lennart som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Guath, Hans Stefan som är född 1974 och har titeln Suppleant.

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Tröskverket är 769606-3549.