Bostadsrättsföreningen Trasten 16

Stockholms län

Information

I Stockholm finns det ett Bostadsrättsförening som heter Bostadsrättsföreningen Trasten 16. Det finns flera verksamheter som liknar Bostadsrättsföreningen Trasten 16 i Stockholms län. Stockholm är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Sedan 2000-03-02 så har Bostadsrättsföreningen Trasten 16 varit registrerat och sedan 2004-09-16 så har verksamheten varit momsregistrerat. Idag är Bostadsrättsföreningen Trasten 16 och det finns fler verksamheter som är det i Stockholm.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Trasten 16 så kan man gör det genom att posta ett brev till Odeng. 6, 114 24, Stockholm. Vi ni istället prata med Bostadsrättsföreningen Trasten 16 så kan ni göra det på 070-5937063.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Andorff, Pia Monica Madeleine som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Carlemalm, Jan Erik Lennart som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustafsson, Kicki Inger Birgitta som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Reznik, Robin Leon som är född 1982 och har titeln Ordinarie ledamot, Söderström, Anna Karin som är född 1968 och har titeln Suppleant, Wendel, Henrik som är född 1971 och har titeln SuppleantEriksson, Bernt David som är född 1946 och har titeln Revisor, Wärenfeldt, Per Niclas som är född 1979 och har titeln Revisorssuppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna .

Bostadsrättsföreningen Trasten 16 har 769605-4654 som sitt organisationsnummer.