Bostadsrättsföreningen Järnlunden 4

Stockholms län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Stockholm och Bostadsrättsföreningen Järnlunden 4 är ett av dem. Stockholms län är ett stort län där det finns många bolag där och Bostadsrättsföreningen Järnlunden 4 är ett av dem. Statusen för Bostadsrättsföreningen Järnlunden 4 är att Bolaget är aktivt.

Bostadsrättsföreningen Järnlunden 4 är ett Bostadsrättsförening och skapades 1999-04-20. Det finns flera olika bolag i Stockholms län som är ett stort län. Stockholm där bolaget finns i jobbar för att bolag som Bostadsrättsföreningen Järnlunden 4 ska trivas.

I Stockholm så finns det flera olika bolag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt medlemmarna till nyttjande utan tids begränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Bostadsrättsföreningen Järnlunden 4 inte är momsregistrerat.

Idag är Bostadsrättsföreningen Järnlunden 4 och det finns flera bolag som är det idag i Stockholm.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Järnlunden 4 så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

De som är på något sätt har med Bostadsrättsföreningen Järnlunden 4 är Bergström, Hans Martin som är född 1981 och har titeln Ordinarie ledamot, Eklund, Roland som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Madelene Ulrika som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Jenny Hillevi som är född 1979 och har titeln Ordinarie ledamot, Lind, Hans Erik Stefan som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamot, Hellekant, Peter Arne som är född 1983 och har titeln Suppleant.

Bostadsrättsföreningen Järnlunden 4 har 769604-1818 som sitt organisationsnummer.