Bostadsrättsföreningen Loket 24

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Loket 24 är ett bolag som finns i Stockholm. I Bostadsrättsföreningen Loket 24 finns det lite olika personer som är förknippade och det är Austrin, David Lennart som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Björnhagen, Max Oscar som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Eken, Hanna Cecilia Maria som är född 1981 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindqvist, Frank Johan som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, David John Jinny som är född 1979 och har titeln Ordinarie ledamot, .

Vill man kunna komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Loket 24 så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta bolaget på det sättet så kan ni försöka att nå Bostadsrättsföreningen Loket 24 på telefon 013-125575.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler till nyttjande utan begränsning i tiden. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. En upplåtelse med bostadsrätt får endast avse hus eller del av hus. En upplåtelse får dock omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till nyttjande av huset eller del av hus. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är Bostadsrättsföreningen Loket 24 av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen Loket 24 är ett av många bolag som finns i Stockholms län och Stockholm arbetar för att bolag ska trivas i kommunen.

Bostadsrättsföreningen Loket 24 innehar ej F-skattsedel och Bostadsrättsföreningen Loket 24 är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Loket 24 så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Bostadsrättsföreningen Loket 24 har 769603-6420 som sitt organisation och statusen för bolaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Stockholms län.