Bostadsrättsföreningen Hejaren 2

Stockholms län

Information

I Stockholm finns det ett Bostadsrättsförening som heter Bostadsrättsföreningen Hejaren 2. Det finns flera verksamheter som liknar Bostadsrättsföreningen Hejaren 2 i Stockholms län. Stockholm är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Sedan 1998-10-08 så har Bostadsrättsföreningen Hejaren 2 varit registrerat. Idag är Bostadsrättsföreningen Hejaren 2 och det finns fler verksamheter som är det i Stockholm.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Hejaren 2 så kan man gör det genom att posta ett brev till Tulegatan 29 B, 172 78, Sundbyberg. Vi ni istället prata med Bostadsrättsföreningen Hejaren 2 så kan ni göra det på 08-6177695.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Dahlberg, Helena Maria som är född 1981 och har titeln Ordinarie ledamot, Ejme, Hanna Saara Pauliina som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, Fast, Bengt Arne som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Kader Saleh, Kanda som är född 1982 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Hans Christian som är född 1980 och har titeln Suppleant, Wahlbäck, Jenny Madelene som är född 1984 och har titeln Suppleant.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna .

Bostadsrättsföreningen Hejaren 2 har 769603-4490 som sitt organisationsnummer.