Bostadsrättsföreningen Bronskatten

Stockholms län

Information

769601-8055 är organisationsnummer för företaget Bostadsrättsföreningen Bronskatten. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Bostadsrättsföreningen Bronskatten är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Stockholm som är den kommunen som Bostadsrättsföreningen Bronskatten finns i.

Bostadsrättsföreningen Bronskatten har varit registrerat sedan 1996-11-05 och det finns flera företag i Stockholms län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Företaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Bostadsrättsföreningen Bronskatten så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Bostadsrättsföreningen Bronskatten är och det finns flera bolag i Stockholm som också är .

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Bronskatten är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Bronskatten så kan ni göra det på telefon genom 070-2275213 eller genom brev på följande adress:
Budbärarv. 26, 123 58, Farsta

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelse. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med Bostadsrättsföreningen Bronskatten och det är Berglind, Karin Iris Margareta som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Doeser, Ulf Jan-Erik som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Pernilla Pi som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Bengt Ingvar som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Mladenovic, Slavica som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustavsson, Bo Anders som är född 1952 och har titeln SuppleantOlsson, Marit Cecilia som är född 1965 och har titeln Suppleant,