Bostadsrättsföreningen Eklunden i Vällingby

Stockholms län

Information

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Bostadsrättsföreningen Eklunden i Vällingby vars bolagstyp är Bostadsrättsförening.

I Stockholm så är Bostadsrättsföreningen Eklunden i Vällingby ett av många bolag vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Stockholms län så finns det ännu fler.

Stockholm arbetar för att främja liknande företag så att det ska trivas både i Stockholm och i Stockholms län. Redan 1996-04-04 så skapades Bostadsrättsföreningen Eklunden i Vällingby och företaget är har ej F-skattsedel.

769601-3924 är organisationsnummret för företaget som finns i Stockholm.

Just nu är Bostadsrättsföreningen Eklunden i Vällingby och det finns många företag som är i Stockholms län

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Eklunden i Vällingby så går det att nå dem via telefon på fungerar inte det går det att skicka ett brev till företaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Följande personer är på något sätt aktiva inom Bostadsrättsföreningen Eklunden i Vällingby är Hallmo, Gunnar som är född 1926 och har titeln Ordinarie ledamot, Kempe, Hans Gunnar som är född 1924 och har titeln Ordinarie ledamot, Pramgren, Emil Reinhold som är född 1927 och har titeln Ordinarie ledamot, Sparrings, Bror som är född 1921 och har titeln Ordinarie ledamot, Stjernstedt, Ulla Birgitta Josefine som är född 1931 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Siv Elisabeth som är född 1940 och har titeln SuppleantSvedefelt, Assar Erling som är född 1931 och har titeln Suppleant, Wyler, Ulla Carita som är född 1933 och har titeln Suppleant, .