Bostadsrättsföreningen Blosset 4

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Blosset 4 är ett företag som finns i Stockholm. I Bostadsrättsföreningen Blosset 4 finns det lite olika personer som är förknippade och det är Eriksson, Håkan Henning som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Stephanie som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Maxe Lavesson, Jessica Maria som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Nordholm, Zara Linnéa som är född 1976 och har titeln Suppleant, Ågren, Linda Josefin som är född 1976 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Blosset 4 så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta företaget på det sättet så kan ni försöka att nå Bostadsrättsföreningen Blosset 4 på telefon 070-7976330.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt med- lemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är Bostadsrättsföreningen Blosset 4 av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen Blosset 4 är ett av många företag som finns i Stockholms län och Stockholm arbetar för att företag ska trivas i kommunen.

Bostadsrättsföreningen Blosset 4 innehar ej F-skattsedel och Bostadsrättsföreningen Blosset 4 är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Blosset 4 så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Bostadsrättsföreningen Blosset 4 har 769600-2588 som sitt organisation och statusen för företaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Stockholms län.