Bostadsrättsföreningen Obelisken 10

Stockholms län

Information

I Stockholm finns det ett Bostadsrättsförening som heter Bostadsrättsföreningen Obelisken 10. Det finns flera verksamheter som liknar Bostadsrättsföreningen Obelisken 10 i Stockholms län. Stockholm är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Sedan 1994-04-29 så har Bostadsrättsföreningen Obelisken 10 varit registrerat och sedan 1997-01-01 så har verksamheten varit momsregistrerat. Idag är Bostadsrättsföreningen Obelisken 10 och det finns fler verksamheter som är det i Stockholm.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Obelisken 10 så kan man gör det genom att posta ett brev till . Vi ni istället prata med Bostadsrättsföreningen Obelisken 10 så kan ni göra det på .

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning i till tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Klingberg, Carl Philip Henrik som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindström, Per Anders Herman som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Martin, Stig Göran som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Kempe, Susan Claire som är född 1942 och har titeln Suppleant, Magnusson, Karin Elisabeth som är född 1973 och har titeln Suppleant, Smedberg, Anna Ingrid Birgitta som är född 1949 och har titeln Suppleant.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna .

Bostadsrättsföreningen Obelisken 10 har 769600-2562 som sitt organisationsnummer.