Bostadsrättsföreningen Perseus 8

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Perseus 8 är ett av många bolag som finns i Stockholm. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Perseus 8 finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Bostadsrättsföreningen Perseus 8 som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 1994-04-06. Men sedan 1997-01-01 så har Bostadsrättsföreningen Perseus 8 varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Perseus 8 så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 08-5662400.

Stockholm arbetar för att bolag som Bostadsrättsföreningen Perseus 8 ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Perseus 8. Det finns flera bolag i Stockholms län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning i till tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Perseus 8 är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Perseus 8 och det är följande personer, Gottberg, Ulf Arne Gustav som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Jakobsson, Jan Peter Niclas Thomas som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Polbring, Lars Johan Jonathan som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Jansson, Jan-Eric Evert som är född 1960 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Perseus 8 är 769600-2067.