Bostadsrättsföreningen Infanteristen 20

Stockholms län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Stockholm och Bostadsrättsföreningen Infanteristen 20 är ett av dem. Stockholms län är ett stort län där det finns många bolag där och Bostadsrättsföreningen Infanteristen 20 är ett av dem. Statusen för Bostadsrättsföreningen Infanteristen 20 är att Bolaget är aktivt.

Bostadsrättsföreningen Infanteristen 20 är ett Bostadsrättsförening och skapades 1988-09-19. Det finns flera olika bolag i Stockholms län som är ett stort län. Stockholm där bolaget finns i jobbar för att bolag som Bostadsrättsföreningen Infanteristen 20 ska trivas.

Bostadsrättsföreningen Infanteristen 20 är F-skattregistrerat och det har de varit sedan 2006-10-26. I Stockholm så finns det flera olika bolag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna för nyttjande utan begränsning i tiden. En medlems rätt i föreningen, på grund av en sådan upplåtelse, kallas bostadsrätt. En medlem som innehar en bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Bostadsrättsföreningen Infanteristen 20 är momsregistrerat och det har de varit sedan 2006-11-09.

Idag är Bostadsrättsföreningen Infanteristen 20 och det finns flera bolag som är det idag i Stockholm.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Infanteristen 20 så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

De som är på något sätt har med Bostadsrättsföreningen Infanteristen 20 är Bieneck Haglind, Charlotte M som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Carlstedt, Jan Anders som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Påhlman, Claes Johan som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Skarke, Karl Olof Fredrik som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Karl Fredrik Olof som är född 1960 och har titeln Suppleant, Palmqvist, Thomas Mikael som är född 1970 och har titeln RevisorBDO Nordic Stockholm AB som är född och har titeln Revisor, .

Bostadsrättsföreningen Infanteristen 20 har 716460-2505 som sitt organisationsnummer.