Bostadsrättsföreningen Flaggan 10

Stockholms län

Information

716460-1903 är organisationsnummer för företaget Bostadsrättsföreningen Flaggan 10. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Bostadsrättsföreningen Flaggan 10 är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Stockholm som är den kommunen som Bostadsrättsföreningen Flaggan 10 finns i.

Bostadsrättsföreningen Flaggan 10 har varit registrerat sedan 1988-02-15 och det finns flera företag i Stockholms län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Företaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Bostadsrättsföreningen Flaggan 10 så kan det vara bra att veta att de är momsregistrerade vilket de också har varit sedan 1995-01-01.

Bostadsrättsföreningen Flaggan 10 är och det finns flera bolag i Stockholm som också är .

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Flaggan 10 är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Flaggan 10 så kan ni göra det på telefon genom 08-6413552 eller genom brev på följande adress:
Beckbrännarbacken 1, 116 35, Stockholm

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med Bostadsrättsföreningen Flaggan 10 och det är Bergenstråhle, Elsa Ulla Martina som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Bäckström, Åsa Helena som är född 1981 och har titeln Ordinarie ledamot, Denizhan, Funda som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Kristiansson, Hans Johan Christian som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Lepasoon, Urve som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Lewin, Sven Erland Fredrik som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamotOlsson, Anneli Jeanette som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Linda Jennie som är född 1977 och har titeln Suppleant, Pereira Dos Reis, Katarina som är född 1969 och har titeln Suppleant