Bostadsrättsföreningen Ordonnansen 4

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Ordonnansen 4 hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Stockholm som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Ordonnansen 4 finns. I Stockholm så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Stockholms län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Ordonnansen 4 tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och bolaget har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Ordonnansen 4 har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Ordonnansen 4 så kan ni göra det genom att skicka er post till Smedsbacksg. 8, 115 39, Stockholm men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 08-6601181.

Stockholm arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler bolag.

Bostadsrättsföreningen Ordonnansen 4 har idag 716425-8530 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Ordonnansen 4

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I Bostadsrättsföreningen Ordonnansen 4 så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Brodin, Peter Tage som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Engblom, Marie Anneli Ingegerd som är född 1981 och har titeln Ordinarie ledamot, Hellblom, Maria Eva-Karin som är född 1981 och har titeln Ordinarie ledamot, Nykvist, Sven-Olof Gilbert som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Sandin, Bim Elisabet som är född 1986 och har titeln Ordinarie ledamot, Cantillana, Jonathan Emanuel som är född 1987 och har titeln SuppleantOscarsson, Johan Patrik som är född 1977 och har titeln Suppleant, Pergament, Helene som är född 1934 och har titeln Suppleant, .