Bostadsrättsföreningen Älgskyttarne 4

Stockholms län

Information

I Stockholm finns det ett Bostadsrättsförening som heter Bostadsrättsföreningen Älgskyttarne 4. Det finns flera bolag som liknar Bostadsrättsföreningen Älgskyttarne 4 i Stockholms län. Stockholm är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 1993-01-29 så har Bostadsrättsföreningen Älgskyttarne 4 varit registrerat. Idag är Bostadsrättsföreningen Älgskyttarne 4 och det finns fler bolag som är det i Stockholm.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Älgskyttarne 4 så kan man gör det genom att posta ett brev till . Vi ni istället prata med Bostadsrättsföreningen Älgskyttarne 4 så kan ni göra det på .

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Jakobsson, Pär Gunnar som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Karl Markus som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Josefsson, Per Erik Oskar som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamot, Nyström, Lars Johan som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Söderberg, Åke som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Weinberg, Annika Josefine som är född 1983 och har titeln Ordinarie ledamot.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Johansson, Karl Markus -Josefsson, Per Erik Oskar -Nyström, Lars Johan .

Bostadsrättsföreningen Älgskyttarne 4 har 716422-1058 som sitt organisationsnummer.