Bostadsrättsföreningen Storken 12

Stockholms län

Information

716421-8856 är organisationsnummer för bolaget Bostadsrättsföreningen Storken 12. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Bostadsrättsföreningen Storken 12 är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Stockholm som är den kommunen som Bostadsrättsföreningen Storken 12 finns i.

Bostadsrättsföreningen Storken 12 har varit registrerat sedan 1992-03-23 och det finns flera bolag i Stockholms län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Bostadsrättsföreningen Storken 12 så kan det vara bra att veta att de är momsregistrerade vilket de också har varit sedan 2008-02-28.

Bostadsrättsföreningen Storken 12 är och det finns flera bolag i Stockholm som också är .

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Storken 12 är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Storken 12 så kan ni göra det på telefon genom eller genom brev på följande adress:
Girov. 13, 175 62, Järfälla

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för boende åt medlemmarna med nyttjanderätt utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med Bostadsrättsföreningen Storken 12 och det är Aimer, Stefan Arne som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Bergman, Henrik Wilhelm som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Rydergård, Joacim Anders som är född 1981 och har titeln Ordinarie ledamot, Stivert, Bo Gunnar som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Åkerström, Per Erik Gunnar som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Rydén, Sten Philip som är född 1981 och har titeln SuppleantZell, Christopher Sebastian som är född 1980 och har titeln Suppleant,