Bostadsrättsföreningen Rudan 2

Stockholms län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Stockholm och Bostadsrättsföreningen Rudan 2 är ett av dem. Stockholms län är ett stort län där det finns många verksamheter där och Bostadsrättsföreningen Rudan 2 är ett av dem. Statusen för Bostadsrättsföreningen Rudan 2 är att Bolaget är aktivt.

Bostadsrättsföreningen Rudan 2 är ett Bostadsrättsförening och skapades 1992-03-02. Det finns flera olika verksamheter i Stockholms län som är ett stort län. Stockholm där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som Bostadsrättsföreningen Rudan 2 ska trivas.

I Stockholm så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Bostadsrättsföreningen Rudan 2 är momsregistrerat och det har de varit sedan 1993-01-01.

Idag är Bostadsrättsföreningen Rudan 2 och det finns flera verksamheter som är det idag i Stockholm.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Rudan 2 så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 08-7506900.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Trankell, Lennart Arne -Törelius, Gunnar Bertil.

De som är på något sätt har med Bostadsrättsföreningen Rudan 2 är Lycken, Per Nils Erik som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersson, Sven Lennart som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Samuelsson Aschberg, H Charlotte som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Trankell, Lennart Arne som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Törelius, Gunnar Bertil som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Jakobsson, Ola Min Folke som är född 1974 och har titeln Suppleant.

Bostadsrättsföreningen Rudan 2 har 716421-8278 som sitt organisationsnummer.