Bostadsrättsföreningen Wirwach

Stockholms län

Information

I Stockholm finns det ett Bostadsrättsförening som heter Bostadsrättsföreningen Wirwach. Det finns flera verksamheter som liknar Bostadsrättsföreningen Wirwach i Stockholms län. Stockholm är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Sedan 1990-09-17 så har Bostadsrättsföreningen Wirwach varit registrerat. Idag är Bostadsrättsföreningen Wirwach och det finns fler verksamheter som är det i Stockholm.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Wirwach så kan man gör det genom att posta ett brev till Brännkyrkag. 88, 117 26, Stockholm. Vi ni istället prata med Bostadsrättsföreningen Wirwach så kan ni göra det på .

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Alenius, Anna Malin Christina som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Bergmark, Lars Gösta som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Cederling, Ulf Peter som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Kjellström, Jan Tony som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Mccormick, Daniel William som är född 1979 och har titeln Ordinarie ledamot, Rotsman Axnäs, Helene Margareta som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamotDahlenborg Lundkvist, Kersti M som är född 1957 och har titeln Suppleant, Jonsson, Eva-Charlotte som är född 1956 och har titeln Suppleant, Ewers, Anna Helena som är född 1971 och har titeln Revisor.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna .

Bostadsrättsföreningen Wirwach har 716421-3899 som sitt organisationsnummer.