Föräldraföreningen Spargrisen ekonomisk förening

Stockholms län

Information

Föräldraföreningen Spargrisen ekonomisk förening hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Stockholm som är den kommunen där Föräldraföreningen Spargrisen ekonomisk förening finns. I Stockholm så finns det många olika Ekonomisk förening och i Stockholms län så finns det ännu fler Ekonomisk förening. Föräldraföreningen Spargrisen ekonomisk förening tillhör verksamheterstypen Ekonomisk förening och verksamheten har F-skatt vilket Föräldraföreningen Spargrisen ekonomisk förening har haft sedan 2001-06-11. Föräldraföreningen Spargrisen ekonomisk förening har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Föräldraföreningen Spargrisen ekonomisk förening så kan ni göra det genom att skicka er post till Grev Magnig. 3, 114 55, Stockholm men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 08-6622453.

Stockholm arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler verksamheter.

Föräldraföreningen Spargrisen ekonomisk förening har idag 716421-3238 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Föräldraföreningen Spargrisen ekonomisk förening

Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva ett föräldrakooperativt daghem för medlemmarnas barn.

I Föräldraföreningen Spargrisen ekonomisk förening så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Andersson, Anna Katarina som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Arbin, Eva Katarina som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Brantmo, Per David som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Henriksson, Jan-Christer Fredrik som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Holmberg, Gina Maria som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Boudin Lindvall, Kristina Marianne som är född 1966 och har titeln SuppleantLindberg, Carolina Anna Louise som är född 1973 och har titeln Suppleant, .