Bostadsrättsföreningen Karlsvik 44

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Karlsvik 44 är ett av många bolag som finns i Stockholm. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Karlsvik 44 finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Bostadsrättsföreningen Karlsvik 44 som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 1990-08-13.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Karlsviksg. 8, 112 41, Stockholm. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Karlsvik 44 så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Stockholm arbetar för att bolag som Bostadsrättsföreningen Karlsvik 44 ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Karlsvik 44. Det finns flera bolag i Stockholms län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Karlsvik 44 är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Wohlfahrt, Carl Bernhard Caspar -Öman, Lena Margreth -Österman, Morgan Åke Eri.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Karlsvik 44 och det är följande personer, Olsson, Jonas Love som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Törn, Carl Gustav Henrik som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Wohlfahrt, Carl Bernhard Caspar som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Öman, Lena Margreth som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Österman, Morgan Åke Eri som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, von Wachenfeldt, Ulla Eva-Lena som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot.Möller, Ebba Cecilia som är född 1980 och har titeln Suppleant, Phokos, Maria Fotini som är född 1965 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Karlsvik 44 är 716421-3147.