Bostadsrättsföreningen Brobyggaren 3

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Brobyggaren 3 är ett av många bolag som finns i Stockholm. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Brobyggaren 3 finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Bostadsrättsföreningen Brobyggaren 3 som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 1989-02-13. Men sedan 2000-01-20 så har Bostadsrättsföreningen Brobyggaren 3 varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Pontonjärg. 35, 112 37, Stockholm. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Brobyggaren 3 så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 08-6519806.

Stockholm arbetar för att bolag som Bostadsrättsföreningen Brobyggaren 3 ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Brobyggaren 3. Det finns flera bolag i Stockholms län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Brobyggaren 3 är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Brobyggaren 3 och det är följande personer, Cramér, Inger Marianne som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Forsner, Sara Margareta som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Bengt Stefan som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson Wikland, Karin Adéle Å som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Tegidius, Niclas Kent som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Åkesson, Hans Erik som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot.Pettersson, Britt-Marie Kristina som är född 1942 och har titeln Suppleant, van Arkel, Antonius som är född 1958 och har titeln Suppleant, Johansson, Karl Magnus som är född 1966 och har titeln Revisor.Vilenius, Mikael Harry som är född 1967 och har titeln Revisor.

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Brobyggaren 3 är 716420-4385.