Bostadsrättsföreningen Munin 30

Stockholms län

Information

I Stockholm finns det ett Bostadsrättsförening som heter Bostadsrättsföreningen Munin 30. Det finns flera företag som liknar Bostadsrättsföreningen Munin 30 i Stockholms län. Stockholm är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Sedan 1987-11-23 så har Bostadsrättsföreningen Munin 30 varit registrerat. Idag är Bostadsrättsföreningen Munin 30 och det finns fler företag som är det i Stockholm.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Munin 30 så kan man gör det genom att posta ett brev till Hagag. 48, 113 47, Stockholm. Vi ni istället prata med Bostadsrättsföreningen Munin 30 så kan ni göra det på .

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Arenholm, Sven Daniel som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Bronieus, Andreas Jakob som är född 1979 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Bo Niklas som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Wendt, Per Anders Christofer som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Brännström, Jonas André som är född 1976 och har titeln Suppleant, Molin, Karl-Johan Markus som är född 1975 och har titeln Suppleant.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna .

Bostadsrättsföreningen Munin 30 har 716420-1142 som sitt organisationsnummer.