Bostadsrättsföreningen Lövsångaren 3

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Lövsångaren 3 hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Stockholm som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Lövsångaren 3 finns. I Stockholm så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Stockholms län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Lövsångaren 3 tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och bolaget har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Lövsångaren 3 har funnits sedan och 2001-05-05 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Lövsångaren 3 så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 08-7757265.

Stockholm arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler bolag.

Bostadsrättsföreningen Lövsångaren 3 har idag 716419-6599 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Lövsångaren 3

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I Bostadsrättsföreningen Lövsångaren 3 så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Englund, Anders Ulrik som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Fors, Eva Maria som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Lange, Mikael Alban Yngve Torson som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Myrdal, Ruth Anna Gabriella som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Welin, Kristoffer Tobias Thorildson som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Torsslow, Ingrid Christina som är född 1947 och har titeln SuppleantHamberg, Jan Olof Martin som är född 1967 och har titeln Revisor, Parsells Revisionsbyrå Aktiebolag som är född och har titeln Revisor, .