Bostadsrättsföreningen Turbinen 18

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Turbinen 18 hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Stockholm som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Turbinen 18 finns. I Stockholm så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Stockholms län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Turbinen 18 tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och bolaget har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Turbinen 18 har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Turbinen 18 så kan ni göra det genom att skicka er post till Högalidsg. 29, 117 30, Stockholm men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 08-6691919.

Stockholm arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler bolag.

Bostadsrättsföreningen Turbinen 18 har idag 716419-3653 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Palmé, Anna Boel Kristina Firman tecknas två i förening av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Turbinen 18

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I Bostadsrättsföreningen Turbinen 18 så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Ehring, Ulf Tomas som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Palmé, Anna Boel Kristina som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Sundström, Lars Robert som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Ullman, Sara Margareta Karolina som är född 1981 och har titeln Ordinarie ledamot, Åkesson, Claes Thomas som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Rahm, Hanna Matilda som är född 1978 och har titeln Suppleant.