Bostadsrättsföreningen Kikaren 1

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Kikaren 1 är en verksamhet som finns i Stockholm. I Bostadsrättsföreningen Kikaren 1 finns det lite olika personer som är förknippade och det är Alfredson, Joakim Edward Göran som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Elfner, Anders Erik som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Ann-Britt Johanne som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Ramm, Marie Helen som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Rundfelt, Elsa Margaretha som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Bromé, Kim Rickard som är född 1984 och har titeln SuppleantGyllenhammar, Anna Ulla Birgitta som är född 1979 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Kikaren 1 så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta verksamheten på det sättet så kan ni försöka att nå Bostadsrättsföreningen Kikaren 1 på telefon 08-7329642.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning i till tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är Bostadsrättsföreningen Kikaren 1 av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen Kikaren 1 är ett av många verksamheter som finns i Stockholms län och Stockholm arbetar för att verksamheter ska trivas i kommunen.

Bostadsrättsföreningen Kikaren 1 innehar ej F-skattsedel och Bostadsrättsföreningen Kikaren 1 är även registrerat för mervärdesskatt vilket de har varit sedan 1997-01-01.

√ Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Kikaren 1 så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Bostadsrättsföreningen Kikaren 1 har 716419-2648 som sitt organisation och statusen för verksamheten är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika verksamheter som är Bolaget är aktivt i Stockholms län.