Bostadsrättsföreningen Kumlet 16

Stockholms län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Stockholm och Bostadsrättsföreningen Kumlet 16 är ett av dem. Stockholms län är ett stort län där det finns många bolag där och Bostadsrättsföreningen Kumlet 16 är ett av dem. Statusen för Bostadsrättsföreningen Kumlet 16 är att Bolaget är aktivt.

Bostadsrättsföreningen Kumlet 16 är ett Bostadsrättsförening och skapades 1984-12-10. Det finns flera olika bolag i Stockholms län som är ett stort län. Stockholm där bolaget finns i jobbar för att bolag som Bostadsrättsföreningen Kumlet 16 ska trivas.

I Stockholm så finns det flera olika bolag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler till nyttjande utan begränsning i tiden. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. En upplåtelse med bostadsrätt får endast avse hus eller del av hus. En upplåtelse får dock omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till nyttjandet av huset eller del av huset. Medlem somm innehar bostadsrätt kallas bostadsrätthavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Bostadsrättsföreningen Kumlet 16 är momsregistrerat och det har de varit sedan 1993-01-01.

Idag är Bostadsrättsföreningen Kumlet 16 och det finns flera bolag som är det idag i Stockholm.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Kumlet 16 så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 08-6629180.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

De som är på något sätt har med Bostadsrättsföreningen Kumlet 16 är Friberg, Bror Lennart som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Selin, Roger Mikael Andreas som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Öberg, Maud Anna Helena som är född 1981 och har titeln Ordinarie ledamot, von Mecklenburg, Carl-Gustaf Fredrik som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Grip, Ronny Bertil som är född 1964 och har titeln Suppleant, Magnusson, Anna Ulrika Olovsdotter som är född 1969 och har titeln Suppleant.

Bostadsrättsföreningen Kumlet 16 har 716419-2028 som sitt organisationsnummer.