Riksbyggens Bostadsrättsförening Hänryckningen

Stockholms län

Information

Riksbyggens Bostadsrättsförening Hänryckningen är ett företag som finns i Stockholm. I Riksbyggens Bostadsrättsförening Hänryckningen finns det lite olika personer som är förknippade och det är Andersson, Rolf Tore som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Collstam, Annicka Maria Elisabeth som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Drotz, Kjell Olov som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindholm, Lennart Johan Jörgen som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Nyberg, Leif Georg som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Sirberg, Johan Fredrik som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamotWahlgren, Claes Birger Lennart som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Bengtzelius, Carl Kenneth Christian som är född 1974 och har titeln Suppleant, Holmström, Lars Johan Kurt som är född 1967 och har titeln SuppleantJohansson, Marianne Inger som är född 1958 och har titeln SuppleantThunqvist, Anders Roger som är född 1959 och har titeln SuppleantVigren, Jan-Erik som är född 1950 och har titeln SuppleantÅberg, Pia Eva Ingegerd som är född 1956 och har titeln Suppleant.

Vill man kunna komma i kontakt med Riksbyggens Bostadsrättsförening Hänryckningen så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta företaget på det sättet så kan ni försöka att nå Riksbyggens Bostadsrättsförening Hänryckningen på telefon 08-7721500.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostads- lägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden.

Idag är Riksbyggens Bostadsrättsförening Hänryckningen av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Hänryckningen är ett av många företag som finns i Stockholms län och Stockholm arbetar för att företag ska trivas i kommunen.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Hänryckningen innehar ej F-skattsedel och Riksbyggens Bostadsrättsförening Hänryckningen är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Riksbyggens Bostadsrättsförening Hänryckningen så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Firman tecknas av -Johansson, Marianne Inger i förening med en av -ledamöterna

Riksbyggens Bostadsrättsförening Hänryckningen har 716419-1434 som sitt organisation och statusen för företaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Stockholms län.