Bostadsrättsföreningen Saturnus 21

Stockholms län

Information

I Stockholms län så finns Bostadsrättsföreningen Saturnus 21. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som bolaget ligger i är Stockholm här finns det många olika Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Saturnus 21 tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Stockholms län. Stockholm jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Stockholms län gör att bolag trivs där.

Bostadsrättsföreningen Saturnus 21 är ej momsregistretat och har organisationsnummer 716419-1426.

Vill man komma i kontakt med bolaget så kan man nå dem via telefon: 08-7721500 alternativt besöka eller skicka post till Bostadsrättsföreningen Saturnus 21 på följande adress S:t Paulsg. 4 A, 118 46, Stockholm.

Bostadsrättsföreningen Saturnus 21 är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I Bostadsrättsföreningen Saturnus 21 så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , Zetterström, Sten Erik som är född 1944 och har titeln Suppleant . Ögren, Anders Erik Ragnar som är född 1973 och har titeln Suppleant ,

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.