Bostadsrättsföreningen Navigatören

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Navigatören är ett av många företag som finns i Stockholm. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Navigatören finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Bostadsrättsföreningen Navigatören som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 1984-08-13.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Navigatören så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Stockholm arbetar för att företag som Bostadsrättsföreningen Navigatören ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Navigatören. Det finns flera företag i Stockholms län.

Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägen- heter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till bostadslägenhet eller lokal.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Navigatören är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Navigatören och det är följande personer, Ek, Ulf Kurt Claes som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Forslund, Arne Stellan Evert som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Hermansson, Mats Ingvar Mikael som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Törnkvist, Karl Erik Anders som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Wernlid Renting, Eva Helena som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Bergström, Leif Roland som är född 1957 och har titeln Suppleant.Granlund, Lucas Päremil som är född 1975 och har titeln Suppleant, Hammarson, Bengt Johan som är född 1982 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Navigatören är 716418-7697.