Bostadsrättsföreningen Sturen Mindre

Stockholms län

Information

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Bostadsrättsföreningen Sturen Mindre vars bolagstyp är Bostadsrättsförening.

I Stockholm så är Bostadsrättsföreningen Sturen Mindre ett av många bolag vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Stockholms län så finns det ännu fler.

Stockholm arbetar för att främja liknande bolag så att det ska trivas både i Stockholm och i Stockholms län. Redan 1984-06-04 så skapades Bostadsrättsföreningen Sturen Mindre och bolaget är har F-skattsedel Bostadsrättsföreningen Sturen Mindre har haft det sedan 1994-01-01.

Bostadsrättsföreningen Sturen Mindre är även registrerat för moms vilket de har varit sedan 1992-01-01

716418-7317 är organisationsnummret för bolaget som finns i Stockholm.

Just nu är Bostadsrättsföreningen Sturen Mindre och det finns många bolag som är i Stockholms län

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Sturen Mindre så går det att nå dem via telefon på 08-4587700 fungerar inte det går det att skicka ett brev till bolaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Danowsky, Peter -Hörnell, Alice Birgitta -Sörberg, Anna Maria

Följande personer är på något sätt aktiva inom Bostadsrättsföreningen Sturen Mindre är Danowsky, Peter som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Ekblad, Katherine som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Hörnell, Alice Birgitta som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Sörberg, Anna Maria som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Olofsson, Karin Inger som är född 1950 och har titeln Suppleant, Segerblom, Karin Gullie Elisabet som är född 1967 och har titeln Suppleant.