Bostadsrättsföreningen Terrakottan 6

Stockholms län

Information

I Stockholm finns det ett Bostadsrättsförening som heter Bostadsrättsföreningen Terrakottan 6. Det finns flera verksamheter som liknar Bostadsrättsföreningen Terrakottan 6 i Stockholms län. Stockholm är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Sedan 1984-04-16 så har Bostadsrättsföreningen Terrakottan 6 varit registrerat. Idag är Bostadsrättsföreningen Terrakottan 6 och det finns fler verksamheter som är det i Stockholm.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Terrakottan 6 så kan man gör det genom att posta ett brev till Drejarg. 4, 113 42, Stockholm. Vi ni istället prata med Bostadsrättsföreningen Terrakottan 6 så kan ni göra det på 08-4587700.

Att i föreningens hus upplåta bostäder och andra lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Fedre, Ana Rosa som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Hammarsträng, Anders Ulrik som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Lagercrantz, Kersti Elisabeth Adele som är född 1979 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, John Henric som är född 1983 och har titeln Ordinarie ledamot, Norlin, Elsa Lovisa som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Verouhis, Dinos Andreas som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamot.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna .

Bostadsrättsföreningen Terrakottan 6 har 716418-7143 som sitt organisationsnummer.