Bostadsrättsföreningen Kornetten nr 7

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Kornetten nr 7 är en verksamhet som finns i Stockholm. I Bostadsrättsföreningen Kornetten nr 7 finns det lite olika personer som är förknippade och det är Eisler, Hans Martin som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Gidnert, Carl Gunnar Stefan som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Malmsten, Johan Adolf som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Pers, Karin Ingrid som är född 1934 och har titeln Ordinarie ledamot, Landgren, Tora Maria som är född 1931 och har titeln Suppleant, Salén, Sven Carl Patrik som är född 1965 och har titeln Suppleant.

Vill man kunna komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Kornetten nr 7 så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta verksamheten på det sättet så kan ni försöka att nå Bostadsrättsföreningen Kornetten nr 7 på telefon 08-56624400.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är Bostadsrättsföreningen Kornetten nr 7 av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen Kornetten nr 7 är ett av många verksamheter som finns i Stockholms län och Stockholm arbetar för att verksamheter ska trivas i kommunen.

Bostadsrättsföreningen Kornetten nr 7 innehar ej F-skattsedel och Bostadsrättsföreningen Kornetten nr 7 är ej registrerat för mervärdesskatt.

√ Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Kornetten nr 7 så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Eisler, Hans Martin -Malmsten, Johan Adolf -Pers, Karin Ingrid

Bostadsrättsföreningen Kornetten nr 7 har 716417-9561 som sitt organisation och statusen för verksamheten är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika verksamheter som är Bolaget är aktivt i Stockholms län.