Bostadsrättsföreningen Inlandsisen 4

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Inlandsisen 4 hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Stockholm som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Inlandsisen 4 finns. I Stockholm så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Stockholms län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Inlandsisen 4 tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och företaget har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Inlandsisen 4 har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Inlandsisen 4 så kan ni göra det genom att skicka er post till Frejg. 3, 114 20, Stockholm men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på .

Stockholm arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler företag.

Bostadsrättsföreningen Inlandsisen 4 har idag 716417-8779 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Hultén, Nils Christer -Rachlew, Gerd Elisabeth -Rahnik, Ave är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Inlandsisen 4

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I Bostadsrättsföreningen Inlandsisen 4 så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Axelryd, Helena Therese som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, Dahlquist, Ylva Elisabet som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Dahlqvist, Maria Charlotte som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamot, Hultén, Nils Christer som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Rachlew, Gerd Elisabeth som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Rahnik, Ave som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamotÖhlén, Mats Gunnar som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, .