Bostadsrättsföreningen Borren 36

Stockholms län

Information

I Stockholms län så finns Bostadsrättsföreningen Borren 36. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som verksamheten ligger i är Stockholm här finns det många olika Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Borren 36 tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Stockholms län. Stockholm jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Stockholms län gör att bolag trivs där.

Bostadsrättsföreningen Borren 36 är ej momsregistretat och har organisationsnummer 716417-8704.

Vill man komma i kontakt med verksamheten så kan man nå dem via telefon: 013-125575.

Bostadsrättsföreningen Borren 36 är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I Bostadsrättsföreningen Borren 36 så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , Cattana, Eleonora Cecilia som är född 1979 och har titeln Suppleant . Larsson, Hans Erik Leif som är född 1960 och har titeln Suppleant ,

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och andra lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.