Bostadsrättsföreningen Blocket 23

Stockholms län

Information

I Stockholm finns det ett Bostadsrättsförening som heter Bostadsrättsföreningen Blocket 23. Det finns flera verksamheter som liknar Bostadsrättsföreningen Blocket 23 i Stockholms län. Stockholm är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Sedan 1982-06-14 så har Bostadsrättsföreningen Blocket 23 varit registrerat. Idag är Bostadsrättsföreningen Blocket 23 och det finns fler verksamheter som är det i Stockholm.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Blocket 23 så kan man gör det genom att posta ett brev till Utkiksbacken 21, 117 67, Stockholm. Vi ni istället prata med Bostadsrättsföreningen Blocket 23 så kan ni göra det på 08-6810846.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Albinsson, Karl-Thomas Jose som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Brinck, Monica Sofia som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Grass, Tony Arne som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Krokstad, Ellen Johanne som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Mackey, James Gerard som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Jansson, Anna Katarina som är född 1983 och har titeln Suppleant.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna .

Bostadsrättsföreningen Blocket 23 har 716417-7698 som sitt organisationsnummer.