Bostadsrättsföreningen Smedsbacken 15

Stockholms län

Information

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och andra lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Bostadsrättsföreningen Smedsbacken 15 vars bolagstyp är Bostadsrättsförening.

I Stockholm så är Bostadsrättsföreningen Smedsbacken 15 ett av många bolag vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Stockholms län så finns det ännu fler.

Stockholm arbetar för att främja liknande bolag så att det ska trivas både i Stockholm och i Stockholms län. Redan 1982-05-24 så skapades Bostadsrättsföreningen Smedsbacken 15 och bolaget är har ej F-skattsedel.

716417-7409 är organisationsnummret för bolaget som finns i Stockholm.

Just nu är Bostadsrättsföreningen Smedsbacken 15 och det finns många bolag som är i Stockholms län

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Smedsbacken 15 så går det att nå dem via telefon på fungerar inte det går det att skicka ett brev till bolaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Följande personer är på något sätt aktiva inom Bostadsrättsföreningen Smedsbacken 15 är Edvall, Lars Bo Folke som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Höök, Kristin Emma Maria som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Wigart, Göran Richard som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Hedman, Petter Gustaf som är född 1973 och har titeln Suppleant, .