Bostadsrättsföreningen Bananen nr 3

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Bananen nr 3 hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Stockholm som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Bananen nr 3 finns. I Stockholm så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Stockholms län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Bananen nr 3 tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och företaget har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Bananen nr 3 har funnits sedan och 1996-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Bananen nr 3 så kan ni göra det genom att skicka er post till Hantverkarg. 12, 112 21, Stockholm men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 08-6538918.

Stockholm arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler företag.

Bostadsrättsföreningen Bananen nr 3 har idag 716417-6864 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Bananen nr 3

Att åt sina medlemmar upplåta bostäder eller andra lägenheter under nyttjanderätt för obegränsad tid.

I Bostadsrättsföreningen Bananen nr 3 så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Midander, Anna Klara som är född 1979 och har titeln Ordinarie ledamot, Sydfors Warrender, Suzanne Helena som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Törnström, Bo Mats Torgny som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Wallinder, Bengt Ove som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Åkerstam, Erik Olof Gunnar som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Rumenius, John Bertil Wilhelm som är född 1952 och har titeln Suppleant.