Bostadsrättsföreningen Hägerberget 42

Stockholms län

Information

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende samt lokaler åt medlemmarna för nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Bostadsrättsföreningen Hägerberget 42 vars verksamheterstyp är Bostadsrättsförening.

I Stockholm så är Bostadsrättsföreningen Hägerberget 42 en av många verksamheter vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Stockholms län så finns det ännu fler.

Stockholm arbetar för att främja liknande verksamheter så att det ska trivas både i Stockholm och i Stockholms län. Redan 1981-11-09 så skapades Bostadsrättsföreningen Hägerberget 42 och verksamheten är har ej F-skattsedel.

716417-6286 är organisationsnummret för verksamheten som finns i Stockholm.

Just nu är Bostadsrättsföreningen Hägerberget 42 och det finns många verksamheter som är i Stockholms län

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Hägerberget 42 så går det att nå dem via telefon på fungerar inte det går det att skicka ett brev till verksamheten på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Följande personer är på något sätt aktiva inom Bostadsrättsföreningen Hägerberget 42 är Claeson, Claes Göran som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Fryklund, Ylva Margareta som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Lidbeck, Åse som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Winther, Jan Andreas som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Allebeck, Anders som är född 1960 och har titeln Suppleant, Jonsson, Niklas Emil som är född 1978 och har titeln SuppleantLautmann, Sigrid Marianne Elisabeth som är född 1952 och har titeln Suppleant, .