Bostadsrättsföreningen Pontonjären nr 1

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Pontonjären nr 1 hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Stockholm som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Pontonjären nr 1 finns. I Stockholm så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Stockholms län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Pontonjären nr 1 tillhör verksamheterstypen Bostadsrättsförening och verksamheten har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Pontonjären nr 1 har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Pontonjären nr 1 så kan ni göra det genom att skicka er post till Norr Mälarstrand 72, 112 35, Stockholm men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på .

Stockholm arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler verksamheter.

Bostadsrättsföreningen Pontonjären nr 1 har idag 716417-5817 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Pontonjären nr 1

Att åt sina medlemmar upplåta bostäder eller andra lägenheter under nyttjanderätt för obegränsad tid.

I Bostadsrättsföreningen Pontonjären nr 1 så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Edström, Lars David som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Engström, Britta som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Eva Christin som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindström, Erik Sören som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Sjöquist, Jan Gustav som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, .