Bostadsrättsföreningen S:t Erik

Stockholms län

Information

I Stockholm finns det ett Bostadsrättsförening som heter Bostadsrättsföreningen S:t Erik. Det finns flera verksamheter som liknar Bostadsrättsföreningen S:t Erik i Stockholms län. Stockholm är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Bostadsrättsföreningen S:t Erik är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1994-01-01 och det finns flera verksamheter som är det i Stockholms län.

Sedan 1981-05-11 så har Bostadsrättsföreningen S:t Erik varit registrerat och sedan 1986-01-01 så har verksamheten varit momsregistrerat. Idag är Bostadsrättsföreningen S:t Erik och det finns fler verksamheter som är det i Stockholm.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen S:t Erik så kan man gör det genom att posta ett brev till N. Agneg. 45, 112 29, Stockholm. Vi ni istället prata med Bostadsrättsföreningen S:t Erik så kan ni göra det på .

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter åt medlemmarna för permanent boende utan begränsning i tiden. En medlems rätt i föreningen, på grund av sådan upplåtelse, kallas bostadsrätt. En medlem som innehar en bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. En bostadsrättshavares lägenhet kallas bostadsrättslägenhet.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Bergman, Thomas Ragnar Hjalmar som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Clason, Maria Helena som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Englund, Sara Karolina Elisabet som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindqvist, Erik Lennart som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Sundqvist, Jennie Helena som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Erik Jonas som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamotÖrnéus, Jan Henry Vilhelm som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Assarsson, Ingrid Charlotte som är född 1948 och har titeln Suppleant, Bergman, Peter Henrik som är född 1963 och har titeln SuppleantGustafsson, Jan Krister som är född 1953 och har titeln Suppleant.

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter, två i förening. .

Bostadsrättsföreningen S:t Erik har 716417-5304 som sitt organisationsnummer.