Bostadsrättsföreningen Manikuristen

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Manikuristen är ett av många bolag som finns i Stockholm. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Manikuristen finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Bostadsrättsföreningen Manikuristen som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 1980-12-15.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Ellen Keys g. 37, 129 52, Hägersten. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Manikuristen så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 08-343013.

Stockholm arbetar för att bolag som Bostadsrättsföreningen Manikuristen ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Manikuristen. Det finns flera bolag i Stockholms län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Manikuristen är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Glimmark, Hans Eric -Kokla, Mari -Nordström, Anna Maria Christina.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Manikuristen och det är följande personer, Alm, Kerstin Sara Josefine som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Glimmark, Hans Eric som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Kokla, Mari som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Nordström, Anna Maria Christina som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Norlin, Per Jonas som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Wahlund, Bo Lennart som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot.Sjölander, Inger Marianne som är född 1943 och har titeln Suppleant, von Proschwitz, Malin Dipika Nalini som är född 1973 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Manikuristen är 716417-4661.