Bostadsrättsföreningen Gruvan 8

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Gruvan 8 är ett bolag som finns i Stockholm. I Bostadsrättsföreningen Gruvan 8 finns det lite olika personer som är förknippade och det är Dufmats, Karl-Johan Walter som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Högstedt, Karl-Johan Reinhold som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Nyström Wahlberg, Karin Birgitta som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Victorsson, Jonas som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Williams, Michael Cameron som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Arnell, Jonna Maria som är född 1972 och har titeln SuppleantLundkvist, Louise Birgitta som är född 1957 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Gruvan 8 så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta bolaget på det sättet så kan ni försöka att nå Bostadsrättsföreningen Gruvan 8 på telefon .

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. En upplåtelse med bostadsrätt får endast avse hus eller del av hus. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är Bostadsrättsföreningen Gruvan 8 av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen Gruvan 8 är ett av många bolag som finns i Stockholms län och Stockholm arbetar för att bolag ska trivas i kommunen.

Bostadsrättsföreningen Gruvan 8 innehar ej F-skattsedel och Bostadsrättsföreningen Gruvan 8 är även registrerat för mervärdesskatt vilket de har varit sedan 1993-01-01.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Gruvan 8 så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Bostadsrättsföreningen Gruvan 8 har 716417-4398 som sitt organisation och statusen för bolaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Stockholms län.