Bostadsrättsföreningen Krabaten nr 2

Stockholms län

Information

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att förvärva fastigheten Krabaten 2 i Stockholm och att däri upplåta bostäder pch andra lägenheter medlemmarna till nyttjande utan begränsning i tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Bostadsrättsföreningen Krabaten nr 2 vars verksamheterstyp är Bostadsrättsförening.

I Stockholm så är Bostadsrättsföreningen Krabaten nr 2 en av många verksamheter vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Stockholms län så finns det ännu fler.

Stockholm arbetar för att främja liknande verksamheter så att det ska trivas både i Stockholm och i Stockholms län. Redan 1979-02-05 så skapades Bostadsrättsföreningen Krabaten nr 2 och verksamheten är har ej F-skattsedel.

716416-6295 är organisationsnummret för verksamheten som finns i Stockholm.

Just nu är Bostadsrättsföreningen Krabaten nr 2 och det finns många verksamheter som är i Stockholms län

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Krabaten nr 2 så går det att nå dem via telefon på 08-56624423 fungerar inte det går det att skicka ett brev till verksamheten på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Följande personer är på något sätt aktiva inom Bostadsrättsföreningen Krabaten nr 2 är Nordqvist Vögeli, Ingrid Ingegerd som är född 1929 och har titeln Ordinarie ledamot, Rudbeck Wattin, Karin B Gabriella som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Sandels, Kerstin Margareta som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Tamm Westerfelt, Margareta som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Knall, Anna Kristina som är född 1947 och har titeln Suppleant, Wränghede, Ulrika Yvonne som är född 1943 och har titeln Suppleant.