Bostadsrättsföreningen Volontären 20

Stockholms län

Information

716416-4720 är organisationsnummer för företaget Bostadsrättsföreningen Volontären 20. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Bostadsrättsföreningen Volontären 20 är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Stockholm som är den kommunen som Bostadsrättsföreningen Volontären 20 finns i.

Bostadsrättsföreningen Volontären 20 har varit registrerat sedan 1977-11-14 och det finns flera företag i Stockholms län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Företaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Bostadsrättsföreningen Volontären 20 så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Bostadsrättsföreningen Volontären 20 är och det finns flera bolag i Stockholm som också är .

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Volontären 20 är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Blomgren, Janette Helena -Hedén, Anna Karin Maria -Norman, David Oliver

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Volontären 20 så kan ni göra det på telefon genom eller genom brev på följande adress:
Rörstrandsg. 40, 113 40, Stockholm

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler till nyttjande utan begränsning i tiden. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. En upplåtelse med bostadsrätt får endast avse hus eller del av hus. En upplåtelse får dock omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till nyttjandet av huset eller del av huset. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med Bostadsrättsföreningen Volontären 20 och det är Blomgren, Janette Helena som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, Hedén, Anna Karin Maria som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Heyman, Mucki Bengt som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Norman, David Oliver som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Rasmussen, Johan Magnus som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Reje, Lars Martin som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamotZethelius, Bengt Johan Olof som är född 1955 och har titeln Suppleant, Carson, Stephen Dempsey som är född 1959 och har titeln Revisor,