HSB Bostadsrättsförening Fanö i Stockholm

Stockholms län

Information

716416-3722 är organisationsnummer för företaget HSB Bostadsrättsförening Fanö i Stockholm. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som HSB Bostadsrättsförening Fanö i Stockholm är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Stockholm som är den kommunen som HSB Bostadsrättsförening Fanö i Stockholm finns i.

HSB Bostadsrättsförening Fanö i Stockholm har varit registrerat sedan 1976-02-12 och det finns flera företag i Stockholms län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Företaget är registrerade för F-skatt vilket de har varit sedan 1994-01-01 vill man istället veta hur det står till med momsen för HSB Bostadsrättsförening Fanö i Stockholm så kan det vara bra att veta att de är momsregistrerade vilket de också har varit sedan 1992-01-01.

HSB Bostadsrättsförening Fanö i Stockholm är och det finns flera bolag i Stockholm som också är .

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Fanö i Stockholm är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Håkansson, Ingrid Christina -Illervik, Kerstin Viola Sirkka -Svensson, Kerstin Maria -Widoff, Bernt

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Fanö i Stockholm så kan ni göra det på telefon genom 08-6326692 eller genom brev på följande adress:
Hsb Stockholm, 112 84, Stockholm

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med HSB Bostadsrättsförening Fanö i Stockholm och det är Eriksson, Nore Pär-Olov som är född 1979 och har titeln Ordinarie ledamot, Hellström, Ilona som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Håkansson, Ingrid Christina som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Illervik, Kerstin Viola Sirkka som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Bernt Stefan som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Notlund, Paul Tomas som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamotSvensson, Kerstin Maria som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Widoff, Bernt som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Anderberg Spetz, Gaby Ingegerd som är född 1944 och har titeln SuppleantBjörk, Bodil Gunhild Margareta som är född 1959 och har titeln SuppleantBrovig, Arne Georg som är född 1959 och har titeln Suppleant