Bostadsrättsföreningen Munklägret nr 15

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Munklägret nr 15 är ett bolag som finns i Stockholm. I Bostadsrättsföreningen Munklägret nr 15 finns det lite olika personer som är förknippade och det är Aspelin, Karin Linda Maria som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Nieburg, Thomas Peter Edmund som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Singh Ramel, Cecilia Margareta som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Weingård, Bengt Olof som är född 1931 och har titeln Ordinarie ledamot, Åkerstam, Erik Olof Gunnar som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Rothschild, Jack som är född 1938 och har titeln SuppleantWålsten, Anders Mårten som är född 1944 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Munklägret nr 15 så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta bolaget på det sättet så kan ni försöka att nå Bostadsrättsföreningen Munklägret nr 15 på telefon 08-6509337.

Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och andra lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden.

Idag är Bostadsrättsföreningen Munklägret nr 15 av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen Munklägret nr 15 är ett av många bolag som finns i Stockholms län och Stockholm arbetar för att bolag ska trivas i kommunen.

Bostadsrättsföreningen Munklägret nr 15 innehar ej F-skattsedel och Bostadsrättsföreningen Munklägret nr 15 är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Munklägret nr 15 så är det följande:
Föreningens firma, tecknas förutom av styrelsen, av Karin Linda Maria Aspelin, Thomas Peter Edmund Nieburg och Bengt Olof Weingård, två i förening.

Bostadsrättsföreningen Munklägret nr 15 har 716416-3532 som sitt organisation och statusen för bolaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Stockholms län.