Bostadsrättsföreningen Rålambshov 3

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Rålambshov 3 är ett bolag som finns i Stockholm. I Bostadsrättsföreningen Rålambshov 3 finns det lite olika personer som är förknippade och det är Asker, Elisabet Margareta som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Mokrosinski, Basia Barbara som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Onn, Thorsten som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Åbom, Lovisa Johanna Kristina som är född 1987 och har titeln Ordinarie ledamot, Borg, Pär Niclas som är född 1976 och har titeln Suppleant, Ferdén, Emma Johanna som är född 1981 och har titeln Suppleant.

Vill man kunna komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Rålambshov 3 så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta bolaget på det sättet så kan ni försöka att nå Bostadsrättsföreningen Rålambshov 3 på telefon .

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende till nyttjande utan begränsning till tiden. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. En upplåtelse med bostadsrätt får endast avse hus eller del av hus. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är Bostadsrättsföreningen Rålambshov 3 av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen Rålambshov 3 är ett av många bolag som finns i Stockholms län och Stockholm arbetar för att bolag ska trivas i kommunen.

Bostadsrättsföreningen Rålambshov 3 innehar ej F-skattsedel och Bostadsrättsföreningen Rålambshov 3 är även registrerat för mervärdesskatt vilket de har varit sedan 2006-12-07.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Rålambshov 3 så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Bostadsrättsföreningen Rålambshov 3 har 716414-2544 som sitt organisation och statusen för bolaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Stockholms län.