Bostadsrättsföreningen Fanan 12

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Fanan 12 är ett av många bolag som finns i Stockholm. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Fanan 12 finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Bostadsrättsföreningen Fanan 12 som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 1986-01-16. Men sedan 2009-04-10 så har Bostadsrättsföreningen Fanan 12 varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Banérg. 25, 115 22, Stockholm. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Fanan 12 så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 070-6601549.

Stockholm arbetar för att bolag som Bostadsrättsföreningen Fanan 12 ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Fanan 12. Det finns flera bolag i Stockholms län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler till nyttjande utan begränsning i tiden. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. En upplåtelse med bostadsrätt får endast avse hus eller del av hus. En upplåtelse får dock omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till nyttjandet av huset eller del av huset. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Fanan 12 är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Fanan 12 och det är följande personer, Bragée, Björn Anders som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Brikell, Malin Andrea som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Carlsson, Roy Reine Andrew som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Dahlgren, Göran Bertil som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Brink, Anette Elisabeth som är född 1956 och har titeln Suppleant, Kreuger, Marie Ann som är född 1956 och har titeln Suppleant.

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Fanan 12 är 716411-7066.