Bostadsrättsföreningen Balen 4

Stockholms län

Information

I Stockholm finns det ett Bostadsrättsförening som heter Bostadsrättsföreningen Balen 4. Det finns flera bolag som liknar Bostadsrättsföreningen Balen 4 i Stockholms län. Stockholm är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 1987-07-31 så har Bostadsrättsföreningen Balen 4 varit registrerat och sedan 2005-06-23 så har bolaget varit momsregistrerat. Idag är Bostadsrättsföreningen Balen 4 och det finns fler bolag som är det i Stockholm.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Balen 4 så kan man gör det genom att posta ett brev till Frödingsv. 4, 112 56, Stockholm. Vi ni istället prata med Bostadsrättsföreningen Balen 4 så kan ni göra det på 073-3542349.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Beskow, Björn Håkan som är född 1983 och har titeln Ordinarie ledamot, Malmsten, Lisette Susanna som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Reuterswärd, Ida Marta som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, Wedar, Nanna Charlotta Kristina som är född 1979 och har titeln Ordinarie ledamot, Åström, Eva Birgitta som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Matejovsky, Michael Youssef Rune som är född 1972 och har titeln SuppleantÖstlund, Kristin Emma Margareta som är född 1982 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna .

Bostadsrättsföreningen Balen 4 har 716409-9587 som sitt organisationsnummer.